Tôi yêu bóng bàn

Có vẻ như tôi đã chơi bóng bàn từ khi tôi bắt đầu có kỹ ức, tôi có một mối liên hệ thực sự sâu sắc với môn thể thao này.

Dù đã có lúc tôi không muốn tiếp tục,nhưng được sự ủng hộ của một nửa quan trọng nhất cuộc đời, tôi vẫn tiếp tục cầm vợt.Tôi nghĩ mình sẽ cùng các con trải nghiệm môn thể thao vui nhộn này!